BİREYSEL PSİKOTERAPİ

BİREYSEL PSİKOTERAPİ

Bireysel psikoterapi kişinin belirli bir mekanda ve zaman dilimi içinde bir terapist ile düzenli bir şekilde görüşmesi ile gerçekleştirilen etik kurallara dayalı ilişkisel bir süreçtir. Bireysel psikoterapi kişinin terapiye gelmesine yol açan sebepler ve terapiden beklentileri doğrultusunda şekillendirilir. Psikoterapide kişinin geçmiş anıları, şu anki yaşantısı ve geleceğe dair umutları da konuşularak problemler bütünsel bir bağlamda değerlendirilir.

Terapilerde kişinin kendisini anlaması, tanıması ve kendisine dair farkındalık kazanması amaçlanmakla birlikte problemlerine yol açan sebepler de incelenir. Bireysel psikoterapilerde görüşme sıklığı genellikle en az haftada bir görüşme olacak şekilde planlanır. Terapinin ne kadar süreceği kişiden kişiye değişmekle birlikte, terapiler genellikle uzun süreli çalışmalar olmaktadır.

Bireysel psikoterapiye kendini anlamak isteyen, hayatındaki bir problemi çözmek isteyen veya ilişkisel problemler yaşayan insanlar başvurabilmektedir. Terapilerde ayrıca depresyon, anksiyete (genel kaygı bozukluğu, okb, panik atak, sosyal fobi vb.), yeme bozuklukları (blumia nevroza, anoreksiya nevroza vb.),kişilik bozuklukları (borderline kişilik bozukluğu, narsisistik kişilik bozukluğu, şizoid kişilik bozukluğu vb.), travma sonrası stres bozukluğu gibi çeşitli semptomlarla kendini gösteren psikolojik rahatsızlıklara yönelik çalışmalar yapılmaktadır.