Uzman Psikolog Nilüfer Demirhan Özgeçmiş

Uzman Psikolog

 

Uzm. Psikolog Nilüfer Demirhan 2009 yılından bu yana yetişkinlerle terapi çalışmaları yapmaktadır. Psikoterapist, Psikodramatist, Çift ve Aile Terapistidir. 

Uluslararası Grup Psikoterapileri ve Grup Süreçleri Derneği (IAGP- International Association for Group Psychotherapy and Group Processes)’nde Üst Düzey Yönetim Kurulu Üyesi, Genç Profesyoneller Kürsü Başkanı ve Eğitim Komitesi Üyesidir.

Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi’nde Hakem ve Son Okuyucudur.

Eğitim:

Üniversite: Uludağ Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

                       Universita Degli Studi di Torino, Psikoloji Fakültesi, İtalya

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi, Klinik Psikoloji Bölümü

Bireysel Psikoterapi Eğitimleri

 • Bütüncül Psikoterapi Eğitimi (3 yıl – 1080 saat teorik, formülasyon, süpervizyon eğitimi) – Psikoterapi Enstitüsü
 • Doç. Dr. Celal Odağ Yönetiminde Grup Süpervizyonu (1,5 yıl)
 • Ağır Kişilik Bozuklukları: Örgütlenme SeviyeleriOtto F. Kernberg
 • Narsisistik Kişilik Bozukluğu ve Biçimleri Otto F. Kernberg
 • Borderline Kişilik Bozukluğu ve Borderline Örgütlenmenin KarşılaştırılmasıOtto F. Kernberg
 • Kişilik ve Kişilik Bozuklukları – Otto F. Kernberg
 • Ağır Kişilik Bozukluklarının Psikoterapisi – Otto F. Kernberg
 • Narsisistik Spektrum: Normal Narsisizm, İnfantil Narsisizm, Narsisistik Kişilik Bozukluğu, Antisosyal Boyut – Otto F. Kernberg
 • Narsisitik Sendromlar: Kırılgan ve Grandiyöz Hastalar, Büyüklenmecilik Sendromu, Ölü Anne Anne Sendromu, Kendine Zarar Verme – Otto F. Kernberg
 • Malign Narsisizm, Grup Regresyonu ve Politik Boyut – Otto F. Kernberg
 • Narsisistik Aşk İlişkileri, Teşhis ve Tedavi – Otto F. Kernberg
 • Psikanalitik Tedavi, Aktarımın Gelişmesi, Direnç ve Prognoz – Otto F. Kernberg
 • Kişilik Kavramı, Kişilik Bozuklukları ve Sınıflandırılması – Otto F. Kernberg
 • Histerik, Histrionik-İnfantil ve Borderline Kişilik Bozukluğu – Otto F. Kernberg
 • Narsisistik Kişilik Bozukluğu ve Antisosyal Kişilik Bozukluğu – Otto F. Kernberg
 • Şizoid, Çekingen ve Paranoid Kişilik Bozukluğu, Hipokondriyazis – Otto F. Kernberg
 • Depresif Kişilik Bozukluğu ve İntihar Riski Değerlendirmesi – Otto F. Kernberg
 • Psikanalitik Teknik, Aktarım Odaklı Psikoterapi ve Psikanaliz Arasındaki Fark – Otto F. Kernberg
 • Farklı Kişilik Yapılarında Aktarımın Gelişimi – Otto F. Kernberg
 • Psikoterapi Seansında Sevi ve Nefret – Otto F. Kernberg
 • Analitik Temelli Destekleyici Psikoterapi – Otto F. Kernberg
 • Diyalog ve İlişki: Vaka Çalışması – Otto F. Kernberg
 • Bir Psikoterapist Olarak Yaşam – Otto F. Kernberg
 • Uluslararası Logoterapi Eğitimi (Temel, orta ve ileri seviye) – Dr. Teria Shantall ve Dr. Batya Yaniger – Viktor Frankl Enstitüsü
 • Diyalektik Davranışçı Terapi Eğitimi – Anthony P. DuBose, PsyD ve Andre Ivanoff, PhD – The Linehan Institute
 • Güdülenme Sistemleri ve Öznelerarasılık – Prof. Dr. Joseph D. Lichtenberg
 • Duygu Odaklı Bireysel Terapi – Prof. Dr. Leslie S. Greenberg
 • Anksiyete Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi – Dr. Arthur Freeman
 • İlişkisel Psikanaliz – Lewis Aron, PhD
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi – Helsinki Brief Therapy Institute
 • Somatik Deneyimleme – Ursula Fürstenwald
 • Psikanalitik Psikoterapi Eğtimi – Prof. Dr. Vamık Volkan
 • Psikanalitik Dinleme – Prof. Dr. Salman Akhtar
 • Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimi – Prof. Dr. Byron E. Norton ve Prof. Dr. Carol C. Norton
 • Hipnoz Eğitimi (120 saat) – Hipnoz Derneği
 • Transaksiyonel Analiz – Doç. Dr. Azmi Varan
 • Terapide Metafor Kullanımı – Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu
 • Psikoterapide Rüya Çalışmaları Eğitimi – Prof. Dr. Hayrettin Kara

EMDR Eğitimleri

 • EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) Temel Düzey Eğitimi ve Süpervizyonu – Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) İleri Düzey Eğitimi ve Süpervizyonu – Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk) için EMDR Terapisi – Dr. Derek Farrell
 • Migren ve Fibromiyaljide EMDR Terapisi – Davranış Bilimleri Enstitüsü

Aile ve Çift Terapisi Eğitimleri   

 • Aile ve Çift Terapisi Eğitimi – (700 saat, 5 yıl) – EFTA-TIC (Avrupa Aile Terapisi Derneği – Eğitim Enstitüleri Birimi)
 • Cinsel Terapi Eğitimi – CİSED
 • Duygu Odaklı Çift Terapisi – Temel ve İleri Düzey – Prof. Dr. Leslie S. Greenberg
 • Çözüm Odaklı Çift Terapisi – Chris Iveson, M.A.
 • Bilişsel Davranışçı Çift ve Aile Terapisi – Frank M. Dattilio, PhD
 • İmago Çift Terapisi Eğitimi – Dr. Harville Hendrix ve Wendy Palmer Patterson
 • Aile Terapileri: Bütünleşme ve Araştırmalar – William M. Pinsof, PhD
 • Aile Danışmanlığı Eğitimi (100 saat ) – CİSEAD
 • Aile Terapisi / İlk Görüşme – Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu
 • Aile Terapisi / Kullanılan Metaforlar – Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu

Test Uygulayıcılığı Eğitimleri

 • Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi (WISC-R) – Türk Psikologlar Derneği
 • Denver II Gelişim Tarama Testi – Çocuk Nörolojisi Derneği
 • MOXO Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Testi – MOXO Türkiye
 • Tematik Algı Testi (TAT) – Doç. Dr. Azmi Varan
 • Rorschach Testi Eğitimi (Yetişkin)

Kongre ve Sempozyumlar

 • 21. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, Pescara, İtalya, 2022
 • 34. SEPI Yıllık Konferansı, New York, USA, 2018
 • Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi, 2018
 • Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları
 • Ulusal Psikoloji Kongresi
 • Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu
 • Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi
 • Uludağ Üniversitesi İnsan Kaynakları Kongresi
 • Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Sempozyumu
 • Ulusal Psikoloji Kongresi

Ulusal ve Uluslararası Akademik Yayınlar

 • Creators of future: Continuing to Imagine in Uncanny World, Psychodrama Workshop, Pescara, Italy
 • Exploring the application of Therapeutic Strategies Retrospectively in Borderline Case from an Integrative Therapy
  Perspective (Panel Speaker), 2018, New York, USA
 • Working of Self Perception with Art Therapy Techniques (Workshop Leader), 2018, Turkey
 • Cognitive Correlates of Hoarding Symptoms: An Exploratory Study with a non-Western Community Sample. Yorulmaz, O. & Demirhan, N. (2015) – Journal of Obsessive-Compulsive Related Disorders (JOCRD) – Uluslararası Makale
 • Cognitive Behavioral Model of Compulsive Hoarding: A Further Test in a Turkish Community Sample. Yorulmaz, O. & Demirhan, N. (2015).  14. Avrupa Psikoloji Kongresi (ECP2015),  European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) – Sözlü Sunum
 • Biriktirme Envanteri –Gözden Geçirilmiş Formu’nun Türkçe’ye Uyarlanması ve Yetişkin Örnekleminde

Uzm. Psikolog Nilüfer Demirhan Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimi almıştır. Lisans eğitimi devam ederken öğrenci değişimi programı ile İtalya’da Universita Degli Studi di Torino adlı üniversitenin Psikoloji bölümünde eğitim görmüştür. İtalya’da öğrenim görürken aynı zamanda UISP (Unione Italiana Sport Piomente) adlı merkezde gelişim psikolojisi alanında gönüllü staj yapmıştır. Türkiye’de de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Balıklı Rum Hastanesi’nin psikiyatri servislerinde (yatılı ve ayaktan) klinik psikoloji; TOFAŞ’ın insan kaynakları bölümünde örgüt psikolojisi alanında stajlar yapmıştır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yine Uludağ Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansa başlamıştır. Yüksek lisans kapsamında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde ve Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümü’nde 1 yıl boyunca zorunlu staj yapmıştır.

2009 yılından bu yana Madalyon Psikiyatri Merkezi, Özel Avcılar Hospital, Rommer Tıp Merkezi ve Psikoloji Enstitüsü gibi çeşitli sağlık kurumlarında uzman psikolog olarak görev yapmıştır. Şu anda kurucusu olduğu merkezinde yetişkin ve ergenler ile psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir. Kişilik bozuklukları ve kaygı bozukluklarına yönelik terapiler özel ilgi alanları arasındadır. Travmatik yaşam olaylarına (cinsel/fiziksel taciz, şiddet, saldırı, kaza vb.) maruz kalan danışanlar ile çalışırken EMDR terapi yöntemi kullanmaktadır.

Üye Olduğu Dernekler

Uluslararası Grup Psikoterapileri ve Grup Süreçleri Derneği (IAGP)

Türk Psikologlar Derneği

Psikoterapi Enstitüsü Derneği

EMDR Derneği,

Cinsel Sağlık Evlilik ve Aile Danışmanlığı Derneği üyesidir.

 

İtalyanca ve İngilizce terapi yapabilmektedir.

Psicoterapia in Italiano ad Istanbul.

Psychotherapy in English in Istanbul.

 

Uzman Psikolog Nilüfer Demirhan İletişim:

 

Sadece ONLINE seans yapılmaktadır.

Randevu Almak için Tıklayın

E-mail: psikologniluferdemirhan@gmail.com

www.psikologniluferdemirhan.com

www.niluferdemirhan.com

Socials