Terapi Nedir?

Terapi Nedir?

Terapi Nedir?

Terapi, alanında uzman bir terapist ile birlikte kendi iç dünyasını anlamak isteyen bir bireyin yaptığı yolculuktur. Bu yolculukta kişi kendisini anlar, tanır ve hayatta gitmek istediği yolları belirler. Terapi aslında bir sanatsal yaratım süreci gibidir. Terapide kişi geçmişten bu güne dek oluşturduğu “kendi hayatının tablosuna” uzaktan bakar ve bu tabloda neleri değiştirmek istediğine, bu tabloya hangi renkleri ve figürleri eklemek istediğine karar verir. Terapi, bu tablo üzerindeki sürekli bir yaratım sürecidir.

Terapinin bu şekilde işleyebilmesi, güvenli olarak yapılabilmesi ve hedefine ulaşabilmesi için terapinin belirli bir çerçevesi, kuralları vardır. Bu çerçeve terapinin yapılacağı alanın ve süresinin belli olmasını, hangi günlerde buluşulacağının net olmasını gerektirir. Terapist ve danışan birlikte hangi gün ve saatte görüşeceklerini belirlerler ve böylece her hafta aynı gün ve saatte terapistin ofisinde buluşurlar. Terapiler en az haftada bir gün görüşmek üzere planlanır.

 

Terapide Ne Hakkında Konuşulur?

Terapideki süre tamamen başvuran kişiyi anlamak üzere ayrılmıştır. Terapide gizlilik ilkesi esastır ve konuşulanlar sadece terapist-danışan arasında kalır. Danışan terapide istediği her şeyi anlatabilir. Hayatındaki güncel bir problemi, geçmişte kendisini etkileyen bir konuyu, geleceğe dair hedeflerini, korkularını, uykusunda gördüğü rüyaları vb. terapide anlatabilir. Terapist danışanı dinler ve danışana faydalı olacağını düşündüğü noktalarda danışana bazı sorular sorabilir, ona bazı yorumlar yapabilir ve danışanın farkında olmadığı bazı noktaları danışana fark ettirmeye çalışabilir.

Terapi, özünde kişinin kendisi ile buluşması, kendisini tanıması, problemleri üzerinde düşünüp bir çözüm bulması için gerekli ortamı sağlar. Gündelik yaşamımızda her an bilinçdışı savunma mekanizmalarımızı kullanırız; kendimizi güvende hissetmek için genellikle aynı şekilde davranır, düşünür ve hissederiz. Çünkü yeni bir şeyi denemek ve kendimize yeni bir bakış açısı ile bakmak zordur. Kendimize karşı kör noktalarımız vardır. Terapide terapistin ayna tutması ile birlikte kendimize dair yeni bakış açıları kazanmak mümkündür.

 

Terapide Terapist ve Danışan Arasında Nasıl Bir İlişki Olur?

Terapide etik kurallar temel alınarak, danışanın haklarının ve sağlığının gözetildiği, danışana faydalı olmanın amaçlandığı bir ilişki vardır. Bu ilişki diğer her tür ilişki gibi kendine has özelliklere sahiptir. Nasıl ki anne-çocuk; öğretmen-öğrenci; işveren-çalışan ilişkilerinin kendine has özellikleri vardır; aynı şekilde terapist-danışan ilişkisinin de kendine has ve diğer ilişkilerden farklı bir biçimi vardır. Bu ilişkide sınırlar bellidir. Terapist danışanın sınırlarına girmez, danışana bir otorite olarak davranmaz ya da ona ebeveynlik yapmaz. Terapide, terapist danışanın kendi ihtiyaç, duygu ve düşüncelerini hayata geçirebilmesini desteklemek için danışana gerekli yakınlığı gösterir; ama aynı zamanda danışanın bireyleşmesini ve sorumluluk almasını kolaylaştırmak için de onun sınırlarına saygı duyar.

 

Terapinin Sonlanması Ne Zaman Olur?

Terapi kişiye özgü bir çalışmadır. Herkesin geçmişi, deneyimleri, travmaları, kişilik özellikleri ve baş etme kapasitesi farklıdır. Bu nedenle terapilerin ne zaman sonlandırılacağına dair bir şey söylenemez. Benim çalıştığım analitik kökenli ekolde terapiler uzun sürmektedir. Bu birkaç yıl olabilmektedir. Ancak terapi sonunda varılan noktada, kişide meydana gelen değişimler artık onun bir parçası haline gelir.

 

Yazan: Uzman Psikolog Nilüfer Demirhan

Randevu için:

E-mail: psikologniluferdemirhan@gmail.com

Randevu Formu için tıklayınız

Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:207 D:4 Şişli/İstanbul

www.psikologniluferdemirhan.com

www.niluferdemirhan.com